Мета діяльності Комунального підприємства «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської ради:

 

- підготовка та оформлення договорів сервітуту на використання земель ко­мунальної власності для виконання будь-яких земельних, будівельних та монтаж­них робіт в тому числі складування матеріалів, розміщення малих архітектурних форм, рекламних носіїв, благоустрою територій та окремих ділянок, прокладення інженерних мереж, ремонту будівель і споруд, тимчасове порушення існуючого благоустрою та його відновлення;

 

-видача довідок про стан об’єкту та благоустрою прилеглої території;

- збір інформації та оформлення документації по демонтажу безгосподарного майна (кіосків, павільйонів, гаражів, рекламоносіїв, іншого майна) та самочинно розміщених об'єктів (без відповідної дозвільної документації), що порушують правила благоустрою міста;

 

-   надання послуг з оформлення погоджень на право тимчасового розміщення зовнішньої реклами в місцях, що перебувають у комунальній власності територіа­льної громади, укладання договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями, для розміщення рекламних засобів, що знаходяться на землях та об’єктах комунальної власності територіальної громади міста;

 

- обстеження та облік зовнішньої реклами в місті, укладання договорів оренди з підприємствами, установами та організаціям про надання в тимчасове користування рекламних конструкцій, фасадів будинків, споруд, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей комунальної влас­ності для розміщення зовнішньої реклами;

 

-контроль наявності та відповідності до державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою проектно-технічної документації на виконання робіт пов’язаних з порушенням Правил благоустрою міста;

 

- здійснення контролю за забезпеченням чистоти і порядку в місті, здійснення вручення приписів та складання протоколів про порушення за­конодавства у сфері благоустрою міста для притягнення винних осіб до відпові­дальності, контроль за виконанням даних приписів, забезпечення подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, Правил благоустрою території міста;

 

-вжиття заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і пору­шують стан благоустрою міста;

 

-контроль за наявністю договорів на вивезення сміття у громадян, підпри­ємств, установ, організацій всіх форм власності;

 

-участь та безпосередній розгляд звернень та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції Підприємства з контролю благоустрою міста;

 

-  запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою міста;

-впорядкування паркування транспортних засобів на вулицях та майданах міста, надання послуг та збір коштів за впорядкування паркування транспортних засобів на вулицях та майданах міста;

 

-надання в оренду нерухомого та рухомого майна;

-здійснення організації та контролю використання   за  призначенням   місць на проведення ярмаркових заходів, виїзної і виносної дрібно роздрібної торгівлі, та надання послуг у сфері розваг і інших видів послуг не заборонених законодав­ством;

-здійснення діяльності з організації врегулювання чисельності безпритульних тварин в місті гуманними методами;

 

-здійснення реалізації та встановлення дрібних елементів благоустрою;

-здійснення діяльності щодо надання послуг туалету.